تامین برنج اندیشمندان

زمینه فعالیت : 

برنج دانه بلند هندی parboiled با کیفیت عالی IR 64 غیر باسمتی کشت اورگانیک 5 درصد خرد بسته بندی شده در ابعاد 10، 25، 50 کیلو گرم

13,000 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید با 5 درصد خرد با بهترین قیمت

5,109 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند غنی شده ی IR64 غیر باسمتی

5,200 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید جاسمین تولید تایلند

11,556 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید IRRI-6 با 5 درصد خرد

7,222 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید، برنج دانه بلند

7,222 تومان
  سبد خرید

برنج فوق دانه بلند parboiled 1121 باسماتی با 5 درصد خرد

5,778 تومان
  سبد خرید

برنج سفید درجه 100 با بهترین کیفیت ارگانیک و با کیفیت بالا ST24 ویتنام

17,334 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند باسمتی با قیمت ارزان برا فروش

8,667 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند با کیفیت IR64 parboiled

11,267 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند parboiled با کیفیت بالا با 5 الی 25 درصد خرد

4,911 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند باسماتی با بهترین کیفیت

15,022 تومان
  سبد خرید

ارائه ی بسته های پخت و پز برنج دانه بلند بدون آفت کش

12,567,150 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند

5,200 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید تایلندی با 5، 10، 25 درصد خرد

7,222 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند طلایی سلا باسمتی 1121 با بهترین کیفیت

23,834 تومان
  سبد خرید

برنج 5 درصد خرد parboiled دانه بلند با کیفیت IR 64 در بسته های 50 کیلویی برای عمده فروشی

18,778 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلندسفید 5 درصد خرد از میانمار

10,978 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید تایوانی

7,222 تومان
  سبد خرید

محصول با کیفیت کشاورزی برنج دانه بلند سفید

288,900 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند ارزان آمریکا برای فروش

7,222 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند معطر جاسمین

2,889 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند parboiled هندی

11,267 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند ویتنام با 5 درصد خرد

14,156 تومان
  سبد خرید

برنج قهوه ای دانه بلند با 5 درصد خرد، برنج دانه بلند هندی parboiled جاسمین

10,111 تومان
  سبد خرید

برنج سیاه Yanzhifang در بسته های 470 گرمی برای مصارف سوپر مارکتی

76,826 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند بسته بندی شده ی parboiled در بسته های 800 گرمی

27,445 تومان
  سبد خرید

برنج جدید بالدو ترکیه با کیفیت

45,935 تومان
  سبد خرید

برنج قهوه ای جاسمین با کیفیت سالم و مفید آروماتیک Viet Nam با 5 درصد خرد

18,778 تومان
  سبد خرید

بهترین قیمت برنج دانه بلند parboiled با 5 درصد خرد

4,333 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید ویتنام با قیمت ارزان

10,111 تومان
  سبد خرید

فروش عمده ی برنج فرآوری نشده ی 2021

8,233 تومان
  سبد خرید

برنج قهوه ای دانه بلند برای فروش

8,667 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید

12,278 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند آروماتیک جاسمین تویلد ویتنام با 5 در صد خرد

15,889 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند تایلندی

4,622 تومان
  سبد خرید

برنج تایلندی جاسمین دانه بلند تیره Hom Mali Riceberry بسیار مفید تر و پر فایده تر از برنج قهوه ای و سفید تایلندی

56,335 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند تازه ارگانیک مفید با کیفیت همراه با قیمت ارزان

78,003 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند باسماتی با کیفیت عالی

346,680 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید ST20

86,670 تومان
  سبد خرید

برنج قوه ای ارگانیک تایلندی Rice berry

72,225 تومان
  سبد خرید

برنج فوق دانه بلند باسماتی با کیفیت

23,112 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند ویتنامی با 5، 50، 100 درصد خرد

2,889 تومان
  سبد خرید

برنج سفید 100 درصد سفید دانه بلند 1121 با 5 درصد خرد تولید تایلند

2,889 تومان
  سبد خرید

برنج فوق دانه بلند parboiled سلا 1121

31,721 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید تایلندی RD43 در بسته های یک کیلویی

37,845 تومان
  سبد خرید

برنج parboiled IR 64 با کیفیت بالا

15,889 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند parboiled

8,667 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند اصل تایلند 14 درصد رطوبت 5 درصد افزودنی 5 در صد خرد

13,144 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند کشاورزی

18,778 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید

28,890 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند جاسمین 100 درصد تمیز و با کیفیت

3,466 تومان
  سبد خرید

برنج فوق دانه بلند سلا باسمتی طلایی 1121

27,445 تومان
  سبد خرید

برنج 100 درصد معطر جاسمین اصل تایلند

17,189 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید

8,667 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند جاسمین ویتنام با 5 درصد خرد

86,670 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند ویتنامی

26,001 تومان
  سبد خرید

برنج 100 درصد دانه بلند HOM MALI، برند Pigeon و OEM

23,689 تومان
  سبد خرید

برنج قهوه ای دانه بلند برنج خوب برای سلامتی قیمت ارزان

16,900 تومان
  سبد خرید

برنج ممتاز سلا باسماتی دانه بلند 1121

23,400 تومان
  سبد خرید

بهترین برنج سفید دانه بلند با 5 درصد خرد کشت جدید

9,244 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید ویتنام Cam Rice صادراتی به صورت عمده با قیمت جدید 2020 کشت جدید 5451 بافت مرتب شده با 5 درصد خرد

14,445 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند با 5 درصد خرد

11,556 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند parboiled 5 درصد خرد با بهترین قیمت به صورت عمده

28,890 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سلا باسمتی 1121

14,473 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید جاسمین ST24 با قیمت مناسب و تحویل سریع

10,111 تومان
  سبد خرید

برنج parboiled

17,189 تومان
  سبد خرید

کارخانه ی فروش داغ ویتنام جاسمین برنج سفید TP051

15,889 تومان
  سبد خرید

برنج چسبنده ی دانه بلند 10 در صد شکسته

28,890 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند معطر جاسمین تولید تایلند با 90 درصد خلوص

161,784 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند جاسمین برای عمده فروشی ST25 با کیفیت عالی و خدمات خوب تازه برداشت شده

21,667 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند با کیفیت به صورت عمده

6,355 تومان
  سبد خرید

برنج باکفیت و دانه بلند سفید و معطر جاسمین به صورت عمده برای سوشی

8,667 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید ویتنام با 5 درصد خرد به صورت عمده

11,556 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند با 5 درصد خرد

4,333 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند با کیفیت تایلندی با 5 درصد خرد گواهی شده توسط تایلند HACCCP GMP

13,000 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سلا باسمتی parboiled تولید پاکستان

26,289 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید هندی IR 64 با 5 درصد خرد

9,244 تومان
  سبد خرید

برنج سفید دانه بلند تایلندی با 5، 10، 15، 25 درصد خرد

5,778 تومان
  سبد خرید

پرفروش ترین برنج جاسمین 5 درصد خرد

17,045 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند

12,307 تومان
  سبد خرید

برنج خوشبو و دانه بلند جاسمین ویتنام HACCP, ISO9001-2008

12,133 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند هندی باسماتی

11,556 تومان
  سبد خرید

برنج تایلندی Hom Mali صد در صد اصل کیفیت عالی درجه یک بدون مواد افزودنی و حشره کش

2,889 تومان
  سبد خرید

برنج سلا باسماتی تولید هند 1121

25,423 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند تایلند قیمت برنج جاسمین، برنج معطر دانه بلند، برنج دانه بلند سفید و معطر

5,200 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند parboiled IR 64 با 5 درصد خرد بهترین کیفیت

10,689 تومان
  سبد خرید

برنج سفید باسماتی کشت جدید 2021 دانه بلند سفید سلا باسماتی عمده 1509

18,345 تومان
  سبد خرید

برنج ارگانیک دانه بلند و با خلوص بالای ویتنام ST25 صفر درصد خرد

36,748 تومان
  سبد خرید

برنج parboiled سفید دانه بلند با 5 درصد خرد قیمت پایین

8,667 تومان
  سبد خرید

برنج اصل و با کیفیت 1121 هندی دانه بلند باسماتی طول 8.3 میلی متر بافت سخت و بهترین کیفیت

5,778 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند سفید ویتنام عمده فروشی با قیمت روز و محصول جدید بافت نرم و 5 درصد خرد

15,889 تومان
  سبد خرید

برنج Happy Times Jasmine در بسته های 50 کیلوگرمی دانه بلند و دانه متوسط ساخته شده از تایلند و ویتنام

14,445 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند هندی با کیفیت بالا IR64 با 5 درصد خرد و 6.2 طول در بسته های 10، 25 و 50 کیلویی

10,833 تومان
  سبد خرید

برنج دانه بلند ارگانیک با بهترین قیمت و بهترین کیفیت

10,111 تومان
  سبد خرید

برنج باسماتی دانه بلند 1121 از هند

14,445 تومان
  سبد خرید

برنج با کیفیت باسماتی (Basmati) از هند

29,612 تومان
  سبد خرید

بازاربزرگ عمده فروشی و صادرات آنلاین ایران

آرکارنو

آرکارنو با تمرکز بر ایجاد فضای تبادلی بین اصناف و تولیدکنندگان ، بازار آنلاین عمده فروشی بزرگی برای فروش کالاهای مختلف ایجاد نموده است . در این پلتفرم اینترنتی ، تولیدکنندگان ، تامین کنندگان و واردکنندگان عمده کشور ، محصولات خود را در ویترین فروشگاه آنلاین اختصاصی خود در پلتفرم عمده فروشی آرکارنو قرار میدهند . تجار ، بازرگانان و اصناف مخاطبین اصلی این پلتفرم هستند ، چراکه مجموعه ای بی نظیر و متنوع از محصولات را تنها با چند کلیک در اختیار خواهند داشت . آرکارنو همچنین با ایجاد بسترهای صادراتی ، امکانات خوبی را برای تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان به منظور دستیابی به بهترین محصولات و همچنین پرسودترین بازارهای جهانی فراهم آورده. از بازار بزرگ عمده فروشی آنلاین آرکارنو غافل نشو!

درباره بازار عمده فروشی و صادرات آرکارنو