عمده فروشی و صادرات آشپزخانه

قیمت هر عدد  4,680,929 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  4,716,560 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  4,252,180 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  4,097,030 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  4,212,590 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  21,001,960 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  13,826,540 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  13,826,540 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  11,315,250 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  16,140,950 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  11,499,290 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  11,527,110 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  20,278,640 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  3,565,240 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  4,276,790 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  5,564,000 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  6,741,000 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  3,991,100 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  4,078,840 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  4,452,270 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  7,778,900 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  4,057,440 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  2,173,170 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  3,149,010 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  2,314,410 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  3,001,350 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

قیمت هر عدد  3,160,780 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 

بازاربزرگ آنلاین عمده فروشی و صادرات آرکارنو ، بزرگترین مرکز تامین کالای عمده و صادرات در خاورمیانه با بیش از یک میلیون کالا

Arkarno.com

خرید باصرفه به قیمت عمده فروشی و کارخانه

فروشگاه ها و اصناف کوچک در کل کشور میتوانند انواع اقلام مورد نیاز خود را باقیمت های عمده درب کارخانه ولی در حجم پایینتر خریداری کنند . ما ستون مهره تامین کالای فروشگاههای آنلاین و اینستاگرام هستیم افتخار میکنیم که هزاران فروشگاه آنلاین در شبکه های اجتماعی و اینستاگرام و تلگرامی و فیس بوک مشتری ما هستند و کالای خود را از آرکارنو با قیمت های رقابتی تامین میکنند .

حامی تولیدکنندگان ایرانی

با بستر آنلاین عمده فروشی و صادرات آرکارنو ، هر تولید کننده میتواند مستقیما کالای خود را به مشتریانی در شهرها و روستاهای دور و سایر کشورها عرضه کند .

بستری امن و قابل اعتماد برای تضمین کیفیت کالا و انتقال پول

آرکارنو به عنوان امانت دار خریداران ، بهترین تامین کنندگان عمده را به مصرف کنندگان متصل کرده و تراکنش های مالی در محیطی امن و شفاف و با تضمین و مجوز های لازم از بانک مرکزی انجام میگیرد

درباره بازار عمده فروشی و صادرات آرکارنو