کمترین میزان ارائه(MOQ) 50 عدد 
قیمت هر عدد  363,800 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  224,700 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  192,600 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  181,900 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  171,200 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  160,500 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  155,150 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  155,150 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  155,150 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  155,150 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  155,150 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  155,150 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  155,150 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  3,816,690 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  892,380 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  995,100 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  75,970 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  47,080 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  40,660 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  27,820 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  25,680 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  53,500 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  54,570 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  186,180 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  278,200 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  208,650 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  588,500 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  1,626,400 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

قیمت هر عدد  155,150 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 عدد 

بازاربزرگ آنلاین عمده فروشی و صادرات آرکارنو ، بزرگترین مرکز تامین کالای عمده و صادرات در خاورمیانه با بیش از یک میلیون کالا

Arkarno.com

خرید باصرفه به قیمت عمده فروشی و کارخانه

فروشگاه ها و اصناف کوچک در کل کشور میتوانند انواع اقلام مورد نیاز خود را باقیمت های عمده درب کارخانه ولی در حجم پایینتر خریداری کنند . ما ستون مهره تامین کالای فروشگاههای آنلاین و اینستاگرام هستیم افتخار میکنیم که هزاران فروشگاه آنلاین در شبکه های اجتماعی و اینستاگرام و تلگرامی و فیس بوک مشتری ما هستند و کالای خود را از آرکارنو با قیمت های رقابتی تامین میکنند .

حامی تولیدکنندگان ایرانی

با بستر آنلاین عمده فروشی و صادرات آرکارنو ، هر تولید کننده میتواند مستقیما کالای خود را به مشتریانی در شهرها و روستاهای دور و سایر کشورها عرضه کند .

بستری امن و قابل اعتماد برای تضمین کیفیت کالا و انتقال پول

آرکارنو به عنوان امانت دار خریداران ، بهترین تامین کنندگان عمده را به مصرف کنندگان متصل کرده و تراکنش های مالی در محیطی امن و شفاف و با تضمین و مجوز های لازم از بانک مرکزی انجام میگیرد

درباره بازار عمده فروشی و صادرات آرکارنو