عمده فروشی و صادرات پلوپز ، مولتی کوکر و آرام پز

کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 
قیمت هر عدد  3,903,360 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 
قیمت هر عدد  3,903,360 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 3 عدد 
قیمت هر عدد  7,809,074 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,178,797 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,129,236 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,262,730 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  10,199,507 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  9,500,196 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  8,858,527 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,634,489 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  8,712,180 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,129,236 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,158,934 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  11,100,861 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  9,945,371 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  9,067,191 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,155,721 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,176,947 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,463,410 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  9,563,973 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  11,162,009 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,173,247 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,275,486 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  8,361,356 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  8,344,024 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  10,972,333 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  10,365,718 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  7,436,536 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  10,657,925 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

قیمت هر عدد  9,798,732 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 عدد 

بازاربزرگ آنلاین عمده فروشی و صادرات آرکارنو ، بزرگترین مرکز تامین کالای عمده و صادرات در خاورمیانه با بیش از یک میلیون کالا

Arkarno.com

خرید باصرفه به قیمت عمده فروشی و کارخانه

فروشگاه ها و اصناف کوچک در کل کشور میتوانند انواع اقلام مورد نیاز خود را باقیمت های عمده درب کارخانه ولی در حجم پایینتر خریداری کنند . ما ستون مهره تامین کالای فروشگاههای آنلاین و اینستاگرام هستیم افتخار میکنیم که هزاران فروشگاه آنلاین در شبکه های اجتماعی و اینستاگرام و تلگرامی و فیس بوک مشتری ما هستند و کالای خود را از آرکارنو با قیمت های رقابتی تامین میکنند .

حامی تولیدکنندگان ایرانی

با بستر آنلاین عمده فروشی و صادرات آرکارنو ، هر تولید کننده میتواند مستقیما کالای خود را به مشتریانی در شهرها و روستاهای دور و سایر کشورها عرضه کند .

بستری امن و قابل اعتماد برای تضمین کیفیت کالا و انتقال پول

آرکارنو به عنوان امانت دار خریداران ، بهترین تامین کنندگان عمده را به مصرف کنندگان متصل کرده و تراکنش های مالی در محیطی امن و شفاف و با تضمین و مجوز های لازم از بانک مرکزی انجام میگیرد

درباره بازار عمده فروشی و صادرات آرکارنو