عمده فروشی و صادرات محصولات کشاورزی

قیمت هر کیلو  34,775 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 10 کیسه 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  12,626 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  12,626 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  34,775 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  38,520 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  50,290 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  26,215 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  37,450 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  37,450 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  39,590 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیسه  37,450 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  24,931 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  29,104 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  40,981 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  25,145 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  29,960 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  31,137 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  32,314 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  42,907 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  40,981 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  46,545 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  27,606 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  29,425 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  41,516 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

قیمت هر کیلو  36,915 تومان
کمترین میزان ارائه(MOQ) 5 تن 

بازاربزرگ آنلاین عمده فروشی و صادرات آرکارنو ، بزرگترین مرکز تامین کالای عمده و صادرات در خاورمیانه با بیش از یک میلیون کالا

Arkarno.com

خرید باصرفه به قیمت عمده فروشی و کارخانه

فروشگاه ها و اصناف کوچک در کل کشور میتوانند انواع اقلام مورد نیاز خود را باقیمت های عمده درب کارخانه ولی در حجم پایینتر خریداری کنند . ما ستون مهره تامین کالای فروشگاههای آنلاین و اینستاگرام هستیم افتخار میکنیم که هزاران فروشگاه آنلاین در شبکه های اجتماعی و اینستاگرام و تلگرامی و فیس بوک مشتری ما هستند و کالای خود را از آرکارنو با قیمت های رقابتی تامین میکنند .

حامی تولیدکنندگان ایرانی

با بستر آنلاین عمده فروشی و صادرات آرکارنو ، هر تولید کننده میتواند مستقیما کالای خود را به مشتریانی در شهرها و روستاهای دور و سایر کشورها عرضه کند .

بستری امن و قابل اعتماد برای تضمین کیفیت کالا و انتقال پول

آرکارنو به عنوان امانت دار خریداران ، بهترین تامین کنندگان عمده را به مصرف کنندگان متصل کرده و تراکنش های مالی در محیطی امن و شفاف و با تضمین و مجوز های لازم از بانک مرکزی انجام میگیرد

درباره بازار عمده فروشی و صادرات آرکارنو