صنایع غذایی مجید

زمینه فعالیت : 

نی نبات زعفرانی تک نفره جعبه 350 گرمی کارتن 14 عددی صنایع غذایی مجید

22,887 تومان
  سبد خرید

نی نبات سفید تک نفره جعبه 450 گرمی کارتن 14 عددی صنایع غذایی مجید

22,887 تومان
  سبد خرید

نی نبات زعفرانی تک نفره سلفون دار کارتن 3 کیلوگرمی صنایع غذایی مجید

110,456 تومان
  سبد خرید

نی نبات سفید تک نفره سلفون دار کارتن 3 کیلوگرمی صنایع غذایی مجید

109,461 تومان
  سبد خرید

نی نبات زعفرانی کارتن 10 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

288,579 تومان
  سبد خرید

نی نبات زعفرانی کارتن 5 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

149,265 تومان
  سبد خرید

نی نبات سفید کارتن 10 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

283,603 تومان
  سبد خرید

نی نبات سفید کارتن 5 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

147,274 تومان
  سبد خرید

نبات زعفرانی کارتن10 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

238,824 تومان
  سبد خرید

نبات زعفرانی کارتن 5 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

121,402 تومان
  سبد خرید

نبات سفید کارتن 10 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

233,848 تومان
  سبد خرید

نبات سفید کارتن 5 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

119,412 تومان
  سبد خرید

نوشیدنی گازدار مالت با طعم هلو1 لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

نوشیدنی گازدار مالت با طعم لیمو 1 لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

نوشیدنی گازدار مالت با طعم سیب 1 لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

نوشیدنی گازدار مالت ساده 1 لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

نوشابه گازدار شاه توت 1.5 لیتری صنایع غذایی مجید

12,164 تومان
  سبد خرید

نوشابه گازدار لیمویی 1.5 لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

نوشابه گازدار پرتغالی 1.5 لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

نوشابه گازدار کولا 1.5 لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

نوشابه گازدار شاه توت 300 سی سی صنایع غذایی مجید

4,975 تومان
  سبد خرید

نوشابه گازدار لیمویی 300 سی سی صنایع غذایی مجید

4,313 تومان
  سبد خرید

نوشابه گازدار پرتغالی300 سی سی صنایع غذایی مجید

4,313 تومان
  سبد خرید

نوشابه گازدار کولا 300 سی سی صنایع غذایی مجید

4,313 تومان
  سبد خرید

مربا هویج لیوانی 200 گرمی صنایع غذایی مجید

12,339 تومان
  سبد خرید

مربا هویج 300 گرمی درب فلزی صنایع غذایی مجید

13,433 تومان
  سبد خرید

مربا هویج 850 گرمی درب فلزی صنایع غذایی مجید

33,335 تومان
  سبد خرید

مربا توت فرنگی 300 گرمی درب فلزی صنایع غذایی مجید

19,205 تومان
  سبد خرید

مربا تمشک 300 گرمی درب فلزی صنایع غذایی مجید

18,608 تومان
  سبد خرید

مربا بالنگ 300 گرمی درب فلزی صنایع غذایی مجید

16,618 تومان
  سبد خرید

مربا انجیر 300 گرمی درب فلزی صنایع غذایی مجید

14,926 تومان
  سبد خرید

مربا البالو لیوانی 200 گرمی صنایع غذایی مجید

13,334 تومان
  سبد خرید

مربا البالو 300 گرمی درب فلزی صنایع غذایی مجید

14,926 تومان
  سبد خرید

مربا البالو 850 گرمی درب فلزی صنایع غذایی مجید

37,316 تومان
  سبد خرید

گلاب 1 لیتری صنایع غذایی مجید

27,862 تومان
  سبد خرید

گلاب 400 سی سی صنایع غذایی مجید

16,916 تومان
  سبد خرید

کنسرو نخود فرنگی کلیدی 400 گرمی صنایع غذایی مجید

12,637 تومان
  سبد خرید

کنسرو نخود ابگوشتی در اب نمک کلیدی 400 گرمی کلیدی صنایع غذایی مجید

10,796 تومان
  سبد خرید

کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی صنایع غذایی مجید

13,234 تومان
  سبد خرید

کنسرو قلیه ماهی 180 گرمی صنایع غذایی مجید

12,936 تومان
  سبد خرید

کنسرو ماهی تن کلیدی 150 گرمی صنایع غذایی مجید

21,394 تومان
  سبد خرید

کنسرو ماهی مارلین ایزی اپن 170 گرمی صنایع غذایی مجید

20,399 تومان
  سبد خرید

کنسرو ماهی تن کلیدی 170 گرمی صنایع غذایی مجید

21,991 تومان
  سبد خرید

کنسرو ماهی تن ایزی اپن 180 گرمی صنایع غذایی مجید

22,887 تومان
  سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ کلیدی 400 گرم صنایع غذایی مجید

17,712 تومان
  سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی کلیدی 400 گرم صنایع غذایی مجید

14,727 تومان
  سبد خرید

کنسرو قارچ صدفی کلیدی 50% قارچ 400 گرمی صنایع غذایی مجید

25,872 تومان
  سبد خرید

کنسرو سبزیجات 400 گرم صنایع غذایی مجید

14,926 تومان
  سبد خرید

کنسرو ذرت شیرین کلیدی 400 گرم صنایع غذایی مجید

24,877 تومان
  سبد خرید

کنسرو خورش قیمه کلیدی 180 گرم صنایع غذایی مجید

17,812 تومان
  سبد خرید

کنسرو خورش قورمه سبزی کلیدی 180 گرم صنایع غذایی مجید

19,304 تومان
  سبد خرید

کنسرو خوراک عدس کلیدی 400 گرم صنایع غذایی مجید

10,946 تومان
  سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان کلیدی 400 گرم صنایع غذایی مجید

10,747 تومان
  سبد خرید

کنسرو باقلا 400 گرمی کلیدی صنایع غذایی مجید

10,747 تومان
  سبد خرید

کشک 250 گرمی صنایع غذایی مجید

9,951 تومان
  سبد خرید

کشک500 گرمی صنایع غذایی مجید

16,518 تومان
  سبد خرید

کشک 700 گرمی صنایع غذایی مجید

21,145 تومان
  سبد خرید

عسل 300 گرمی صنایع غذایی مجید

15,523 تومان
  سبد خرید

عرق نعناع 420 گرم صنایع غذایی مجید

12,438 تومان
  سبد خرید

شور مخلوط 620 گرمی صنایع غذایی مجید

11,145 تومان
  سبد خرید

شور مخلوط شیشه 1.5 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

16,419 تومان
  سبد خرید

شور زیتون10 کیلوگرم صنایع غذایی مجید

472,672 تومان
  سبد خرید

شور زیتون 5 کیلو گرمی صنایع غذایی مجید

223,897 تومان
  سبد خرید

شور زیتون 620 گرم صنایع غذایی مجید

39,505 تومان
  سبد خرید

شربت نعناع 660 گرم صنایع غذایی مجید

18,707 تومان
  سبد خرید

شربت مخلوط میوه ها 660 گرم صنایع غذایی مجید

27,763 تومان
  سبد خرید

شربت گل سرخ 660 گرم صنایع غذایی مجید

18,906 تومان
  سبد خرید

شربت پرتغال گالن 13 صنایع غذایی مجید

278,628 تومان
  سبد خرید

شربت پرتغال گالن 3 صنایع غذایی مجید

73,139 تومان
  سبد خرید

شربت پرتغال گالن 2 صنایع غذایی مجید

54,730 تومان
  سبد خرید

شربت پرتغال 500 گرمی دلنوش صنایع غذایی مجید

13,931 تومان
  سبد خرید

شربت پرتغال 500 گرمی صنایع غذایی مجید

17,414 تومان
  سبد خرید

شربت پرتغال 660 گرمی صنایع غذایی مجید

25,038 تومان
  سبد خرید

شربت به لیمو شیشه 660 گرم صنایع غذایی مجید

19,902 تومان
  سبد خرید

شربت انار 660 گرم صنایع غذایی مجید

26,867 تومان
  سبد خرید

شربت اناناس 660 گرم صنایع غذایی مجید

20,897 تومان
  سبد خرید

شربت البالو (گالن 3) 2700 گرم صنایع غذایی مجید

76,622 تومان
  سبد خرید

شربت البالو (گالن 2) 1850گرم صنایع غذایی مجید

57,218 تومان
  سبد خرید

شربت البالو 660 گرم صنایع غذایی مجید

23,285 تومان
  سبد خرید

شربت البالو 500 گرم صنایع غذایی مجید

16,717 تومان
  سبد خرید

شربت سکنجبین 660 گرم صنایع غذایی مجید

18,409 تومان
  سبد خرید

سس هزار جزیره 360 گرم صنایع غذایی مجید

8,856 تومان
  سبد خرید

سس هزار جزیره 450 گرم صنایع غذایی مجید

9,951 تومان
  سبد خرید

سس مایونز پت خانواده کم چرب 900 گرم صنایع غذایی مجید

23,384 تومان
  سبد خرید

سس مایونز شیشه خانواده کم چرب 900 گرم صنایع غذایی مجید

25,375 تومان
  سبد خرید

سس مایونز کم چرب360 گرم صنایع غذایی مجید

10,946 تومان
  سبد خرید

سس مایونز موشکی کم چرب320 گرم صنایع غذایی مجید

8,458 تومان
  سبد خرید

سس مایونز لیوانی کم چرب 190 گرم صنایع غذایی مجید

9,652 تومان
  سبد خرید

سس مایونز چیلی 360 گرم صنایع غذایی مجید

10,647 تومان
  سبد خرید

سس فرانسوی360 گرم صنایع غذایی مجید

8,657 تومان
  سبد خرید

سس فرانسوی 450 گرم صنایع غذایی مجید

9,453 تومان
  سبد خرید

سس فلفل تند200 گرم صنایع غذایی مجید

7,861 تومان
  سبد خرید

سس فلفل تند 450 گرم صنایع غذایی مجید

12,936 تومان
  سبد خرید

سس کچاب 360 گرم صنایع غذایی مجید

10,448 تومان
  سبد خرید

سس کچاب خرسی380 گرم صنایع غذایی مجید

9,751 تومان
  سبد خرید

سس کچاب موشکی 380 گرم صنایع غذایی مجید

9,951 تومان
  سبد خرید

سرکه کارامل دار سه لیتری صنایع غذایی مجید

22,887 تومان
  سبد خرید

سرکه سفید سه لیتری صنایع غذایی مجید

22,887 تومان
  سبد خرید

سرکه کارامل دار 500 سی سی صنایع غذایی مجید

5,473 تومان
  سبد خرید

سرکه سفید 500 سی سی صنایع غذایی مجید

5,473 تومان
  سبد خرید

رب گوجه حلب 18 بزرگ صنایع غذایی مجید

428,428 تومان
  سبد خرید

رب گوجه حلب 4 کیلو گرم صنایع غذایی مجید

107,107 تومان
  سبد خرید

رب گوجه 800 گرمی ایزی اپن صنایع غذایی مجید

25,169 تومان
  سبد خرید

رب گوجه 400 گرمی کلیدی صنایع غذایی مجید

14,137 تومان
  سبد خرید

رب انار 280 گرمی صنایع غذایی مجید

20,698 تومان
  سبد خرید

خیارشور درجه دو 620 گرم صنایع غذایی مجید

18,906 تومان
  سبد خرید

خیارشور درجه یک 620 گرم صنایع غذایی مجید

23,185 تومان
  سبد خرید

خیارشور ممتاز 620 گرم صنایع غذایی مجید

27,365 تومان
  سبد خرید

خیارشور ویژه 620 گرم صنایع غذایی مجید

31,345 تومان
  سبد خرید

حلوا زردک یک کیلو گرمی ایزی اپن صنایع غذایی مجید

28,857 تومان
  سبد خرید

ترشی بندری 10 کیلو گرم صنایع غذایی مجید

94,534 تومان
  سبد خرید

ترشی بندری 5 کیلو گرم صنایع غذایی مجید

62,193 تومان
  سبد خرید

ترشی بندری شیشه 1.5 کیلو گرم صنایع غذایی مجید

23,384 تومان
  سبد خرید

ترشی بندری 670 گرمی صنایع غذایی مجید

13,781 تومان
  سبد خرید

ترشی لیته 670 گرمی صنایع غذایی مجید

13,135 تومان
  سبد خرید

ترشی مخلوط 10 کیلو گرم صنایع غذایی مجید

97,519 تومان
  سبد خرید

ترشی مخلوط 5 کیلو گرم صنایع غذایی مجید

51,745 تومان
  سبد خرید

ترشی مخلوط 2.5 کیلو گرم صنایع غذایی مجید

32,838 تومان
  سبد خرید

ترشی مخلوط شیشه 1.5کیلو گرم صنایع غذایی مجید

19,105 تومان
  سبد خرید

ترشی مخلوط پت 1.5کیلو گرم صنایع غذایی مجید

21,892 تومان
  سبد خرید

ترشی مخلوط 670 گرم صنایع غذایی مجید

13,135 تومان
  سبد خرید

ترشی فلفل ریز شیشه 1.5 کیلو گرم صنایع غذایی مجید

26,370 تومان
  سبد خرید

ترشی فلفل ریز 670 صنایع غذایی مجید

15,921 تومان
  سبد خرید

ترشی موسیر 670 صنایع غذایی مجید

38,311 تومان
  سبد خرید

ترشی کلم پیچ 670 صنایع غذایی مجید

10,946 تومان
  سبد خرید

ترشی سیر گل 670 گرمی صنایع غذایی مجید

19,105 تومان
  سبد خرید

ترشی سیر حبه 670 گرمی صنایع غذایی مجید

19,105 تومان
  سبد خرید

ترشی سیر مروارید 670 گرمی صنایع غذایی مجید

24,877 تومان
  سبد خرید

ابمیوه گازدار البالو یک لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

ابمیوه گازدار پرتغال یک لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

ابمیوه گازدار لیمو یک لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

ابمیوه گازدار سیب یک لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

ابمیوه گازدار انگور قرمز یک لیتری

11,055 تومان
  سبد خرید

ابمیوه گازدار انار یک لیتری صنایع غذایی مجید

11,055 تومان
  سبد خرید

ابغوره صنایع غذایی مجید 420

11,244 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی جمشید 420

6,965 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی جمشید 1350

16,817 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی دلنوش 420

9,951 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی دلنوش 1350

17,414 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی مجید 180

5,174 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی مجید 420

11,642 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی مجید 500

10,349 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی مجید 1 لیتری

15,623 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی مجید 1350

19,404 تومان
  سبد خرید

ابلیمو صنایع غذایی مجید 1.5 لیتری

23,484 تومان
  سبد خرید

بازاربزرگ عمده فروشی و صادرات آنلاین ایران

آرکارنو

آرکارنو با تمرکز بر ایجاد فضای تبادلی بین اصناف و تولیدکنندگان ، بازار آنلاین عمده فروشی بزرگی برای فروش کالاهای مختلف ایجاد نموده است . در این پلتفرم اینترنتی ، تولیدکنندگان ، تامین کنندگان و واردکنندگان عمده کشور ، محصولات خود را در ویترین فروشگاه آنلاین اختصاصی خود در پلتفرم عمده فروشی آرکارنو قرار میدهند . تجار ، بازرگانان و اصناف مخاطبین اصلی این پلتفرم هستند ، چراکه مجموعه ای بی نظیر و متنوع از محصولات را تنها با چند کلیک در اختیار خواهند داشت . آرکارنو همچنین با ایجاد بسترهای صادراتی ، امکانات خوبی را برای تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان به منظور دستیابی به بهترین محصولات و همچنین پرسودترین بازارهای جهانی فراهم آورده. از بازار بزرگ عمده فروشی آنلاین آرکارنو غافل نشو!

درباره بازار عمده فروشی و صادرات آرکارنو